Nasz zespół

Dr n. med. Dariusz Chrzęszczyk

Dr n. med. Dariusz Chrzęszczyk ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2009r. rozpoczął studia doktoranckie przy Katedrze Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2011r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie periodontologii. W 2013r. obronił pracę doktorską pt: "Rola receptorów TLR2 i TLR4 w patogenezie zapaleń przyzębia" uzyskując stopień doktora nauk medycznych. W październiku 2015 zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskujący tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje naukowe. Uczestniczył w wielu szkoleniach i wykładach w kraju i za granicą.Lek. dent. Beata Głowacka

Lek. dent. Beata Głowacka ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2011r. Podczas kończącego naukę Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego uzyskała drugi wynik w Polsce. W 2012r. rozpoczęła na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich specjalizację w dziedzinie periodontologii, którą zakończyła wiosną 2017 r., zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny na najwyższą ocenę. Nieprzerwanie zdobywa wiedzę i doświadczenie na licznych kursach i szkoleniach, by móc z jeszcze większą przyjemnością wykonywać swoją pracę.Lek. dent. Marianna Olech

Lek. dent. Marianna Olech ukończyła studia na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2005 roku. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, endodontycznym, protetycznym oraz implantoprotetycznym. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.Lek. dent. Kamila Horeglad

Lek. dent. Kamila Horeglad w 2009 roku ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. W ramach podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego w 2016r. rozpoczęła specjalizację w periodontologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Dodatkowo pasjonuje się ortodoncją, którą zajmuje się w naszym gabinecie.Lek. dent. Agata Matuszewska

Lek. dent. Agata Matuszewska ukończyła Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W listopadzie 2009r. rozpoczęła specjalizację ze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. W marcu 2013 zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i wykładach, jak również jest współautorką publikacji naukowych w piśmiennictwie krajowym. Dodatkowo zajmuje się leczeniem najmłodszych pacjentów, z którymi ma bardzo dobry kontakt.Lek. dent. Marek Łuciuk

Lek. med. Marek Łuciuk ukończył studia na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskując tytuły lekarza dentysty (2006r.) i lekarza medycyny (2010r.). W 2016 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo- twarzowej, jak również ukończył studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach (Kosmetologia Lekarska z Medycyną Estetyczną).